Pravilna ugradnja opločnika

ugradnja

Pravilna ugradnja opločnika je takođe bitna. U fazi ugradnje potrebno je ukloniti sloj humusa u debljini od cca 30 cm, zatim nasipati sloj šljunka granulacije 16-32 mm kao drenažu u debljini od 15-20 cm.

Preporuka proizvođača je da se opločnik postavlja na granulaciju 2-4 mm ili 4-8 mm u debljini od 3-5 cm.

Nije preporučljiva ugradnja opločnika na granulaciju 0-4 mm kako bi višak vlage iz opločnika kapilarnim putem lakše otišao u nosivu podlogu i drenažni sloj.

Postavljanje opločnika u pijesak granulacije 0-4 mm može utjecati na dugotrajno zadržavanje vlage u opločniku, a time i duže zadržavanje bijelih mrlja na površini ugrađenih opločnika. Preporuka proizvođača je da se za fugiranje opločnika koristi kvarcni pijesak iz razloga što je oštriji i bolje povezuje od uobičajenih vrsta pijeska sa okruglim zrnima, visoke je čistoće, ima visoku čvrstoću na pritisak, otporan je na dejstvo mraza, otporan je na abraziju i kao takav fuge konstantno održava zapunjenim a površinskim vodama omogućava nesmetan prolazak u nosivu podlogu i drenažni sloj.

betoni btntab kaf

logo_dole.png

Draževići 114, 71250 Kiseljak
tel: +387 (0)30 878 178 | fax: +387 (0)30 878 180
e-mail: transport.beton@tel.net.ba

designer17