Pokroviteljstvom JP Autocesta Napravljen Prvi MSE Zid u BiH

clanak1

JP Autoceste još su jednom dokazale da su lider na polju inovacija i primjeni modernih tehnologija u građenju podrškom projektu izgradnje prvog MSE zida na tlu BiH.

Kao jedan od tipova fleksibilnih potpornih konstrukcija, MSE  zidovi su u razvijenim zemljama svijeta preuzeli primat od konvencionalnih krutih armirano-betonskih konzolnih zidova, jer su ekonomičniji na većim visinama (preko 4m) ili na mjestima specijalnih estetskih zahtjeva (urbane sredine).

Testni MSE zid je lociran na dionici koridora 5C Drivuša-Gorica. Projekat su realizovali profesori Haris Jašarević (Građevinski Fakultet Sarajevo) i Emir Karamehmedović (Internacionalni Univezitet u Sarajevu) sa saradnicima. Zid (h=3,2m; L=6m) je napravljen od prefabrikovanih AB elemenata obloge i čeličnim armaturnim mrežama za armiranje tla sa granularnim ispunskim materijalom. Sile u mrežama će biti mjerene sa 16 ugrađenih senzora, a deformacije zida sa ugrađenim inklinometrom i snimanjem čela obloge. Na zid će se u fazama dodavati nadopterećenje do sloma istog.

Ovaj zid je ujedno i prvi u svijetu s obzirom na upotrebu kombinacije čeličnih mreža i krupnog granularnog ispunskog materijala (svi dosadašnji publikovani su koristili pjeskovite materijale). Rezultati projekta će biti predstavljeni na svjetski priznatoj konferenciji Geosythetics, April 2013 u Long Beach (SAD), kao i vidu članka u najrenomiranijem svjetskom časopisu iz oblasti. Krajnji cilj je pravljenje smjernica i profesionalna edukacija kadrova projektanata i izvođača za primjenu i ovog tipa konstrukcija na infrastrukturnim projektima u BiH u skoroj budućnosti.

Ovaj projekat u vidu materijala, mjernih uređaja, mehanizicije i ljudstva su podržale sljedeće kompanije: Euroasfalt, BASF, SGS, Strabag, Geo Konzalting, Transportbeton Kiseljak, IG Sarajevo.

betoni btntab kaf

logo_dole.png

Draževići 114, 71250 Kiseljak
tel: +387 (0)30 878 178 | fax: +387 (0)30 878 180
e-mail: transport.beton@tel.net.ba

designer17