Uvjeti isporuke

Opći uvjeti isporuke betona

1. Minimalne količine betona koje dostavlja Prodavac iznose 4 m³. Za količine manje od 4 m³ Prodavac zaračunava punu vozarinu.

2. Vrijeme za istovar betona iznosi 10 min po m³. Ukoliko se vozilo duže zadrži na gradilištu, prodavac će zaračunati doplatu u iznosu od 14,00 KM za svakih započetih 15 minuta.

3. Po želji Kupca transportnom betonu se dodaju dodatna sredstva. Prodavac će zaračunati doplatu za dodatak za beton u iznosu od 5,85 KM po m³. Ukoliko dodatna sredstva stavlja na raspolaganje Kupac, Prodavac se oslobađa odgovornosti za kvalitet betona.

4. Za vrijeme zimskih mjeseci, pri vanjskoj temperaturi od ispod 0 °C, mjereno kod tvornice Prodavca, obračunava se dodatna naknada za grijanje (topla voda) u iznosu od 5,85 KM/m³.

5. Dostava se vrši prema podacima koje daje Kupac, a ukoliko Kupac izmjeni podatke naknadno, on snosi Prodavcu sve time nastale troškove. Kupac također odgovara za posljedice netačnih ili nepotpunih podataka u trenutku poziva da se roba dostavi.

Dostava se vrši za vrijeme običnih radnih sati. Ukoliko se dostava vrši u razdoblju od 22.00 do 6.00 sati, kao i nedjeljom i praznicima, Prodavac zaračunava dodatnu naknadu u iznosu od 2,40 KM po radnom satu.

Kupac mora dostaviti dostaviti narudžbu najkasnije 24 sata prije željene dostave.

Dostava na ugovoreno gradilište moguća je samo ukoliko postoji prilazna cesta koja je dostupna vozilima Prodavca, preko koje njegova transportna vozila mogu doći do gradilišta i napustiti ga bez ikakve opasnosti. Dodatni troškovi uvjetovani posebnim vremenskim i transportnim prilikama idu na teret Kupca.

6. Za naručene količine betona manje od 8 m³ sa upotrebom betonske pumpe, Prodavac će Kupcu obračunati upotrebu male pumpe (22-24 m) paušalno u iznosu od 140,40 KM po satu a upotrebu velike pumpe (36-39 m) u iznosu od 175,50 KM po satu. Sati za obračun upotrebe betonske pumpe računaju se od momenta izlaska pumpe iz kruga tvornice prodavca pa do njenog povratka nazad u tvornicu.

7. Očigledne nedostatke bilo koje vrste i dostavu očigledno druge osim naručene vrste ili količine, Kupac je dužan reklamirati odmah kod primopredaje robe; u tom je slučaju Kupac dužan ostaviti robu netaknutu u svrhu provjere s naše strane. Ukoliko Kupac reklamira dostavu usmeno ili telefonski, neophodna je i naknadna pismena potvrda.Vozači nisu ovlašteni primati reklamacije. Nedostaci koji nisu očigledni, bez obzira koje vrste i dostava ne očigledno druge vrste betona (frakcije) ili količine od naručene, Kupac je dužan reklamirati neposredno nakon uočenja a najkasnije u roku od jednog mjeseca nakon dostave.

Uobičajene tolerancije u odnosu na mjeru, količinu, težinu, kvalitet i boju nisu nedostaci; nalazi li se dostavljeni beton (frakcija) unutar te tolerancije, Prodavac nije dužan preuzeti odgovornost.

8. Za iznos izdate količine i težine betona (frakcije) mjerodavan je komjuterski ispis sa atestiranih i baždarenih vaga prodavca.

9. Pri dolasku po robu u tvornicu Prodavca, vozač Kupca je dužan provjeriti robu i reklamirati očigledne nedostatke još u tvornici. Za troškove koji nastanu uslijed nepoštivanja ovog propisa, npr. vozarina, Prodavac ne preuzima odgovornost.

10. Prodavac ne preuzima odgovornost i u slučajevima: ako se beton na gradilištu promijeni na nedozvoljen način, prije svega putem dodavanja vode; ako se nije ispoštovalo vrijeme obrade betona i pomiješa se dostavljeni beton s betonom drugog porijekla; ako Kupac ne zaštiti ugrađeni svježi beton od klimatskih utjecaja, prije svega mraza, kiše, sunca i vjetra.

11. Prodavac će na zahtjev kupca dostaviti uvjerenje o kvalitetu materijala, koje izdaje nadležni institut-zavod.

betoni btntab kaf

logo_dole.png

Draževići 114, 71250 Kiseljak
tel: +387 (0)30 878 178 | fax: +387 (0)30 878 180
e-mail: transport.beton@tel.net.ba

designer17