– Svi proizvodi od betona, betonska galanterija, parkovski i cestovni program su certificirani od strane Rudarskog Instituta u Tuzli.

– Sve recepture betona, te komponenti koje se koriste za proizvodnju betona, kao i postrojenja su certificirana kod Građevinskog Instituta u Tuzli.

– Redovnu kontrolu kvaliteta krečnjačkih frakcija iz našeg kamenoloma, kao i proizvoda od betona, te ispitivanja uzoraka gotovog transportnog betona vrši slovenački laboratorij IGMAT d.o.o. Sarajevo.

– Za proizvodnju betona, kao i svih proizvoda od betona, koristi se isključivo prani krečnjački agregat iz vlastitog kamenoloma Boljkovići, Lepenica, koji sadrži 97% kalcij karbonata (CaCo3).