Postrojenja za spravljanje betona se nalaze u krugu preduzeća i raspolažu sa dvije mješalice zapremine 2 i 3 m³ ukupnog kapaciteta 200 m³/h, potpuno automatizirana.

Postrojenja su prilagođena i opremljana za zimske uvjete rada, na temperaturi do -15 °C.

Kvalitet se kontroliše u sopstvenoj laboratoriji kao i na institutu za materijale i konstrukcije pri gradjevinskom fakultetu u Sarajevu, te na rudarskom institutu u Tuzli.

Zahvaljujući visoko kvalitetnom kamenu krečnjaku i automatizaciji u proizvodnji u mogućnosti smo proizvesti betone sa najvišim zahtjevima u pogledu razreda čvrstoće te razreda izloženosti.

Tablica kvaliteta betona (LINK)