Iscvjetavanje ili eflorescencija opločnika kao prirodna pojava

Naši betonski proizvodi-opločnici proizvode se od potpuno prirodnih sirovina – betona tj. mješavine cementa, agregata, pijeska i vode.

Pojava „bjelkastih (vapnenačkih) mrlja“ kod betonskih opločnika, bilo koje vrste, potpuno je prirodna i naziva se iscvjetavanje ili eflorescencija.

Naime, kod ove pojave iscvjetavanja-eflorescencije radi se o sljedećem:

U fazi sušenja betonskih opločnika dolazi do reakcije u kojoj se višak vapna veže za vlagu i prodire na površinu opločnika. Vlaga, bilo u obliku kiše ili kondenzacije prodire kroz kapilarne pore opločnika i djelimično razgrađuje vapno. Na ovaj način stvara se otopina vapna u vodi koja izbija na površinu opločnika gdje nakon isparavanja vode ostaju bijele mrlje koje su privremeno otporne na ispiranje. Vremenom se smanjuje količina slobodnog vapna kojeg voda izvlači na površinu opločnika. Kemijski proces kojem je vapno podvrgnuto tijekom vremena, nije završen njegovim prodiranjem na površinu opločnika. Djelovanjem vode, kiše, kondenzirane vode ili rose i drugih vremenskih utjecaja vapno se lagano razgrađuje i bijele mrlje postepeno nestaju. 

„Bjelkaste (vapnenačke) mrlje“ koje utječu na izgled opločnika, nikako ne utječu na kvalitet istih.